Πιστοποιήσεις

Στην εταιρία Pandrosia, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο, σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων, σύμφωνα με τα πολλαπλά πρωτόκολλα εσωτερικής διαπίστευσης αλλά και τα κατάλληλα ISO ανάλογα με το είδος της παραγωγής.

Βιολογική καλλιέργεια - Οργανική Καλλιέργεια Με σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον, απαλάσσουμε τα φυτά μας από τα ζιζάνια μόνο με την βοήθεια προβάτων. Με αυτό τον τρόπο δεν χρησιμοποιούμε καθόλου χημικά ζιζανιοκτόνα, ούτε καν τα επιτρεπόμενα για βιολογικές καλλιέργειες.

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα μας, πληρούν τις προδιαγραφές της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουν πλήρη φάκελο (δερματολογικούς ελέγχους, challenge test, μελέτη ασφαλείας, μελέτη σταθερότητας κ.τ.λ.) και είναι γνωστοποιημένα στο Ευρωπαϊκό σύστημα Γνωστοποίησης Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα καλλυντικά μας δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων μας είναι ανακυκλώσιμες.

Copyright © 2018 Pandrosia